Sumar: Sérverkefni í öryggis- og heilsumálum

Við leitum að jákvæðu, rösku og þjónustulunduðu fólki í sérverkefni í öryggis- og heilsumálum hjá samstæðu OR. Verkefnið felst m.a. í:

  • Eftirliti með verkframkvæmdum m.t.t. öryggismála
  • Eftirliti með öryggistilkynningum (slys, næstum slys, hættulegt verklag)
  • Pistlaskrifum
  • Gerð fræðsluefnis

Til að sækja um þarft þú að vera í háskólanámi sem nýtist í starfi, hafa áhuga á öryggis- og heilsumálefnum ásamt því að búa yfir frumkvæði, útsjónarsemi, sjálfstæði og nákvæmni. Mikilvægt að umsækjandi búi yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum.

 

Hjá okkur færðu skemmtilega og hagnýta reynslu af því að vinna með reynslumiklu fagfólki á fjölbreyttum og lifandi vinnustað sem leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og heilsusamlegt vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

 

Við tökum jafnréttið alvarlega

  • Við viljum hafa sem fjölbreyttastan hóp starfsmanna og hvetjum því jafnt stelpur sem stráka til að sækja um.
  • Við val á nýjum starfsmönnum er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum þannig að það borgar sig að fylla vandlega út umsóknina.

 

Starfstímabilið er frá lokum maí og fram í byrjun september. Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef OR, starf.or.is. Einnig er hægt að spyrjast fyrir um störfin gegnum netfangið starf@or.is.

 

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2019.

 

Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2019.

 

Deila starfi